Ψηφιακές Εκτυπώσεις

Παράδοση εντός 24 ωρών

– Φάκελοι Αλληλογραφίας

– Επιστολόχαρτα

– Μπλοκ Σημειώσεων

– Μπλοκ λογιστηρίου

– Συνταγολόγια – Ιατρικά έντυπα

– Τιμολόγια Α4 /Α5 για lazer εκτυπωτές

– Εισιτήρια – Λαχνοί – Κουπόνια

Η οικονομικότερη λύση για μικρά τιράζ.

Διαθέτουμε χρωματολόγια της pantone αποκλειστικά για ψηφιακή εκτύπωση.