Ολόγραμμα ασφαλείας

Προστατευτείτε από πλαστά έντυπα με την χρήση του ολογράμματος ασφαλείας.

Χρησιμοποιείται σε :

Τιμολόγια Α4

Μηχανογραφικά έντυπα

Τραπεζικές Επιταγές

Εισιτήρια

Δωροεπιταγές

Μπλοκ

Έχετε τη δυνατότητα πάνω στην ταινία  να τυπώσετε … το δικό σας λογότυπο